Zasady dla cyfrowego rozwoju

Cyfrowy rozwój

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Technologia dla krajów rozwijających się

Odkąd na świecie rozpoczęła się cyfrowa rewolucja, organizacje zajmujące się budowaniem rozwoju na świecie zaczęły szukać sposobów, w jaki mogłyby użyć cyfrowych narzędzi do swoich działań. Pierwsze projekty spotkały się z dużym sukcesem. Nowe technologie w znacznym stopniu pomogły w rozwoju takich sektorów jak rolnictwo, czy też zdrowie. Społeczeństwa krajów rozwijających zyskały multum nowych narzędzi, dzięki którym mogły poprawić swoją sytuację życiową. Dzielenie się wiedzą, jak i sama komunikacja stały się prostsze niż kiedykolwiek.

Jednak duża część z cyfrowych projektów pomocowych spotkała się z niepowodzeniem. Okazało się, iż samo stosowanie najnowocześniejszych technologii nie wystarczy, aby dany program odniósł sukces. Realia okazały się bardziej skomplikowane. Często przyczyny niepowodzeń były zarówno przewidywalne, jak i można było im zapobiec.

Po latach dyskusji, przeprowadzonych przez ponad 500 ekspertów ze 100 różnych instytucji, w 2012 roku powstały Zasady dla cyfrowego rozwoju (The Principles for Digital Development).

9 zasad dla technologicznej rewolucji

Zasady dla cyfrowego rozwoju to dziewięć wytycznych, które zostały stworzone po to, aby pomóc w stosowaniu najlepszych praktyk i zwyczajów w programach technologicznych. W szczególności tych zaprojektowanych dla krajów rozwijających się. Z zasady są one żywe – będą wciąż ulepszane i zmieniane z czasem, tak aby zawsze były aktualne z najnowocześniejszymi rozwiązaniami i badaniami.

Pokazują one, w jaki sposób tworzyć dane cyfrowe rozwiązanie na każdym jego etapie – od pomysłu, poprzez projekt, aż po wdrażanie i skalowanie. Zostały one zaprojektowane przez olbrzymią społeczność, która chce się w sposób ciągły, dzielić swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami.

Każda technologia – czy są telefony komórkowe, tablety, drony, czy też komputery stacjonarne – nabiera z każdym rokiem coraz większego znaczenia, w tym także dla krajów rozwijających się. Cyfrowa rewolucja dotyka edukacji, zdrowia, rolnictwa, finansów, czy też pomocy humanitarnej. Aby w pełni ją wykorzystać dla poprawy sytuacji na świecie, konieczne jest jest efektywne wykorzystanie. Zasady dla cyfrowego rozwoju mają na celu sprawić, iż każdy projekt technologiczny będzie lepiej wykorzystany, zwiększając jego oddziaływanie, a zmniejszając jego koszta.

Oto 9 zasad dla cyfrowego rozwoju:

1. Projektuj razem z użytkownikiem

Aby dany cyfrowy program okazał się sukcesem, musi on w pełni zrozumieć swojego użytkownika – jego charakterystykę, potrzeby i wyzwania. Projektowanie wokół użytkownika zaczyna się od poznania ludzi dla których się tworzy poprzez rozmowy, obserwacje, jak i współtworzenie bezpośrednio z nim. Zdobyte w ten sposób informacje prowadzą do stworzenia takich narzędzi, które w najlepszy sposób odpowiadają zapotrzebowaniu użytkownika. Dzięki tworzeniu rozwiązań razem z nim, a nie dla niego, możliwe jest stworzenie cyfrowych narzędzi, które odniosą się do specyficznego kontekstu, kultury, zachowań i oczekiwań ludzi, którzy będą z niego korzystać. Tworzenie razem z użytkownikiem oznacza współpracę na każdym etapie projektu. Jak i również ciągłe zbieranie informacji zwrotnych, które pozwolą ulepszyć dany program.

2. Zrozum istniejący ekosystem

Dobrze zaprojektowane inicjatywy i cyfrowe narzędzia biorą pod uwagę konkretne struktury i potrzeby, które istnieją w każdym kraju, regionie i społeczeństwie. Konieczne jest poświęcenie czasu i środków na analizę ekosystemu lub też kontekstu w którym się pracuje. Pomaga to zapewnić iż dana technologia będzie odpowiednia i w stanie się utrzymać w danym środowisku. Nie będzie również powtarzać rozwiązań zapewnianych przez inny projekt. Ekosystemy są tworzone przez kulturę, normy płciowe, środowisko polityczne, ekonomię, infrastrukturę technologiczną i inne czynniki, które mogą wpłynąć na osobiste zdolności dostępu oraz korzystania z technologii lub uczestnictwa w danej inicjatywie. Inicjatywy, które nie biorą pod uwagę wyzwań, które sprawia ekosystem mają mniejsze szanse na osiągnięcie swoich celów albo skali. Mogą również prowadzić do zaplanowanych rezultatów. Ekosystemy są płynne, wieloaspektowe i ciągle się zmieniają, przez co wymagają nieustannej analizy.

3. Projektuj dla skali

Osiągnięcie odpowiedniej skali projektu jest celem, który stał się nieuchwytny dla wielu przedsięwzięć dla cyfrowego rozwoju. Dla przykładu, rozwiązania informatyczne dla medycyny zidentyfikowały problem o nazwie “pilotozy”, czyli nieumiejętność wyjścia spoza fazy pilotażowej danego projektu. Osiąganie skali może oznaczać różne rzeczy dla innych kontekstów, ale wymaga zaadaptowania inicjatywy przez większą część społeczeństwa, niż ta z etapu pilotażu. Zazwyczaj wiąże się to z zabezpieczeniem dodatkowych funduszy. Wskazane jest także znalezienie partnerów, którzy mogliby przenieść dany program do innego rejonu czy społeczności.

Projektowanie dla skali oznacza myślenie poza fazę pilotażową i dokonywanie wyborów, które pozwolą na szerokie zaadaptowanie projektu w przyszłości. Jak również zdecydowanie co będzie użyteczne i dostępne (w tym także finansowo) przez cały kraj, region niż tylko kilka wybranych do testowania małych społeczności. Należy przemyśleć, które rozwiązania będą działały tylko w czasie fazy pilotażu, a które wymagają być może więcej czasu i kosztów. Ich funkcje będą jednak bardziej przyszłościowe. Dzięki projektowaniu dla skali od samego początku, inicjatywy są w stanie w łatwiejszy sposób rozszerzyć swoją działalność na nowych użytkowników, regiony czy państwa. Muszą się jednak spotkać z potrzebami społeczności i mieć lokalny wpływ.

4. Buduj samo utrzymujące się inicjatywy

Budowanie samo-utrzymujących się programów, platform i cyfrowych narzędzi jest konieczne, aby utrzymać wsparcie użytkowników oraz fundatorów lub inwestorów. Pozwoli ono również zmaksymalizować długoterminowy wpływ. Odpowiednie utrzymanie projektu zapewnia, iż praca użytkowników i interesariuszy nie jest narażony na zakłócenia, takie jak strata inwestora. Program zbudowany w ten sposób, aby mógł się sam utrzymywać ma większe szanse, aby być wbudować się w zasady, codzienne działania i praktyki użytkownika. Dla wielu inicjatyw cyfrowych, bycie nieodłączną częścią organizacji pozarządowej, prywatnej instytucji lub lokalnego samorządu jest ostatecznym celem, by móc osiągnąć długotrwały, pozytywny wpływ. Dla innych, sukcesem jest stworzenie takiego modelu biznesowego, który zapewnia odpowiednie zyski, które zapewniają utrzymanie się inicjatywy.

5. Bądź kierowany przez dane

Żadna ilość informacji nie doprowadzi do przyspieszonego rozwoju, jeśli nie są one używane do podejmowania decyzji. Kiedy inicjatywa jest kierowana przez dane, wartościowe informacje są dostępne dla właściwych ludzi we właściwym czasie. Są one używane, aby móc podjąć konkretne działania, a nie tylko aby wyprodukować raport czy napisać artykuł.

6. Używaj otwartych standardów, otwartych danych, otwartych źródeł i otwartej innowacji

Zbyt często ograniczone środki publiczne i międzynarodowe są wydawane na inwestowanie w nowy kod, cyfrowe narzędzia, kolekcjonowanie danych, materiałów i innowacji dla specyficznych dla danego sektora rozwiązań. Często są one zamknięte za różnego typu licencjami, a ich dane są tylko przydatne i dostępne dla niektórych, konkretnych inicjatyw. Otwarte podejście dla cyfrowego rozwoju może pomóc zwiększyć współpracę pomiędzy społecznościami różnych technologicznych inicjatyw. A także ograniczyć duplikowanie się ich pracy, gdy ktoś inny już ją wykonał. Programy mogą zmaksymalizować swoje środki – a tym samym swój wpływ – przez otwarte standardy, otwarte dane, otwarte źródła i otwarte innowacje. Poprzez wykorzystywanie istniejących już rozwiązań, można w o wiele lepszy sposób wykorzystać ograniczone środki, które się posiada. Co bycie “otwartym” oznacza dla danej inicjatywy zależy od najróżniejszych czynników: praktycznych i technicznych ograniczeń, troski o bezpieczeństwo i prywatność lub nawet dynamiki ludzi i sieci powiązań w danej instytucji.

7. Wykorzystuj ponownie i udoskonalaj

Zamiast zaczynać od zera, programy które “wykorzystują ponownie i udoskonalają” szukają sposobów, w który mogą zaadaptować i rozwinąć istniejące produkty, środki i podejścia. “Wykorzystywanie ponownie” oznacza oszacowanie, jakie środki są obecnie dostępne i użycie ich do osiągnięcia swoich celów. “Udoskonalanie” oznacza zmodyfikowanie istniejących narzędzi, produktów i środków aby poprawić ich jakość, wpływ i zastosowanie. Dla inicjatyw konieczne jest rozpoczęcie od zidentyfikowania powiązanych metod, standardów, programów, narzędzi technologicznych i cyfrowych treści, które już zostały wypróbowane i przetestowane. Dobrymi źródłami informacji są konferencje, blogi, raporty z ewaluacji i działania czy też po prostu społeczności danych projektów. Istniejące narzędzia lub podejścia mogą nie w pełni odpowiadać potrzebom innego projektu. Może on jednak zacząć budować swoją inicjatywę na podstawie innej, ulepszając i dostosowując ją, zamiast tworzyć coś od początku. Dzięki temu tworzy się lepszej jakości narzędzia, które mogą być wykorzystywane przez innych.

Zasada “wykorzystuj ponownie i udoskonalaj” nie jest o projektowaniu nowych, lśniących produktów czy ograniczaniu technologii do wewnętrznego użytku. Chodzi w niej o wyniesienie pracy światowej społeczności na wyższy poziom, który nie jest dostępny dla pojedynczej inicjatywy czy programu. “Wykorzystywane ponownie i udoskonalanie” może drastycznie zmniejszyć ilość czasu oraz środków potrzebnych na stworzenie danego projektu i jego testowanie.

8. Odnieś się do prywatności i bezpieczeństwa

Projekty powinny móc zapewnić swoim użytkownikom prywatność i bezpieczeństwo. Dlatego cyfrowe inicjatywy dla rozwoju powinny ostrożnie zastanowić się skąd i w jaki sposób kolekcjonują dane. A także jak je używają, przechowują i dzielą się nimi. Organizacje muszą podjąć wysiłek, aby zminimalizować zbieranie poufnych informacji i tożsamości użytkowników. Trzeba je również bronić przed nieautoryzowanym dostępem i manipulacjami przez ludzi z zewnątrz. Odpowiedzialne zachowania w organizacjach zbierających i korzystających z danych to między innymi: odpowiednie procedury wokół delikatnych danych, informowanie swoich użytkowników w jaki sposób są one zbierane i wykorzystywane, zminimalizowanie ilości kolekcjonowanych osobistych informacji jak i stworzenie planu co z nimi zrobić, w razie zakończenia projektu.

9. Działaj wspólnie

Wspólne działania oznaczają dzielenie się informacjami, spostrzeżeniami, strategiami i środkami przez różne projekty, organizacje i sektory, które ma prowadzić do zwiększania wydajności i efektywności. Ta zasada łączy wszystkie inne razem w praktyce. Ludzie pracujący dla cyfrowego rozwoju mają wspólną wizję dla zbudowania lepszego świata i współpraca jest konieczna, aby wprowadzić tę ideę w życie. Żadna pojedyncza inicjatywa lub organizacja nie jest w stanie zrobić tego sama. Aby wpływ projektów cyfrowych był jak największy, konieczna jest współpraca międzynarodowa, poprzez różne tematy i organizacje, w porozumieniu z lokalnymi społecznościami i samorządami. Dzięki wspólnemu działaniu, osoby działające dla cyfrowego rozwoju mogą tak rozdzielić swoje siły, środki i wiedzę, aby nie wspierały jedynie jednego projektu, ale całą globalną społeczność. Współpraca nie dzieje się jedynie przypadkowo: wymaga ona czasu, planowania i odpowiednich środków dedykowanych, aby poszukiwać i rozwijać okazję do współdziałania.

Stworzono w oparciu o:

Możecie się tam Państwo zapoznać z pełnym tekstem zasad oraz dowiedzieć się, co należy zrobić, aby w pełni wprowadzić je w życie.

More To Explore

Events & Conferences

75th World Health Assembly: Health for peace

The Seventy-fifth World Health Assembly has officially started! WHO members from all over the world are attending Geneva for this very special meeting, where they

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch